00Days
00Hours
:
00Minutes
:
00Seconds

Değerli Bilim İnsanları,


Sürdürülebilirlik kavramı, son zamanlarda başka ekonomi, kalkınma, tarım, sanayi, çevre gibi alanlar olmak üzere hayatın hemen her alanında kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden, birçok uluslararası kurum ve kuruluş araştırmalar yapmakta ve raporlar hazırlamaktadır. Yine akademik düzeyde pek çok uluslararası konferans, kongre ve toplantılar yapılmakta ve ülkelerin sürdürülebilirliği benimsemeye teşvik etmeye çalışmaktadır.


Nüfus artışı ve kentsel alanların önemli ölçüde genişlemesi nedeniyle var olan doğal kaynaklardan kişi başına düşen miktar hızla azalmaktadır. Bunun yanında her geçen gün artan kirlilik, küresel iklim değişikliklerine neden olmakta ve doğal enerjilerin kullanımından evdeki su kullanımına kadar her şeyi parça parça koparmaktadır. Sürekli kuraklıklar ve değişen yağış seviyeleri, özellikle fakir ülkelerde su kıtlığına, tarımsal üretimde ve gıda güvenliğinde kıtlığa yol açmaktadır. Bu sebepledir ki hemen her gün kasırgalar, seller, toprak kaymaları, depremler gibi doğal afetlerle ilgili haberlerle yüzleşiyoruz. Örneğin Türkiye'nin güneyini vuran 6 Şubat 2023'teki depremlerde 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Aynı zamanda bu deprem Suriye tarafında da şiddetle hissedildi ve orada büyük yıkımlara neden oldu. Hem bu yıkımların yeniden imarı hem de kaybolan insan kaynaklarının yeniden sağlanması ve hayatta kalanların sosyal-psikolojik ve ekonomik durumlarının yeniden inşa edilmesi için sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ülkelerin, bu ani ve büyük iklim ve yaşam değişiklikleri ile başa çıkabilmesi için doğal kaynakları kullanmayla ilgili sürdürülebilir bir planlamaya ihtiyaçları vardır.


Son yıllarda Akdeniz havzasında doğal afetlerin artan sıklığı ve bir kuraklık döneminin kaydedilmesi, bu bölgedeki ülkelerin su kıtlığına uyum sağlamak başta olmak üzere sürdürülebilir kısa ve orta vadeli stratejileri içeren planlar yapmalarına neden oldu. Ancak bunları hayata geçirmek oldukça zahmetlidir, maliyetlidir ve zaman gerektirmektedir. Buna örnek olarak Türkiye’nin hidroelektrik kaynaklarının zayıflaması ve artan nüfusun enerji talebinin karşılanması için temiz enerjiye yönelmesi ve güneş, rüzgar enerjilerini hayata geçirmesi gösterilebilir. Bu yönelim, insanlığı korumak kaydedilen kayıpların boyutunu azaltmak için gerekli olduğu kadar onları tehlikelere karşı korumak ve ekonomik düzeyde rahatlamalarını sağlamak için gereklidir.


Sürdürülebilirliği sadece ekonomi, çevre, tarım, kalkınma, sanayi olarak düşünmemek gerekir. Eğitim, kültür, yönetim ve organizasyon gibi her alanda sürdürülebilirlik önemlidir. Eğitim alanında sürdürülebilir politikalar başarılı gençlerin yetişmesi için elzemdir. Kültürün modern yaşam karşısında yok olmasının önüne geçmek için ona sürdürülebilir bir yaşam koridoru oluşturmak gerekir. Yine kurum ve kuruluşların kişilere bağlı ve kısa ömürlü olmaları için sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla yapılandırılmalıdır. Görüldüğü gibi sürdürülebilirlik tüm alanlarda var olan ve fark edilerek geliştirilmesi gereken bir durumdur.


Bu kongre, daha önce 4 kez sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşmiştir. Beşinciden itibaren kapsamı genişletilerek Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresine dönüştürülmüştür. Böylece hem sürdürülebilir yaşamın hem de gelecekte yeni bir dünya inşa etmenin bilimsel temellerini tartışma olanağı elde edilecektir.


Çevremizde olup bitenlerin iyileştirilmesi ve yeni teknolojilerin insanoğluna yeni ufuklar açması için bir nebze de olsa bilgilendirme ve bilinçlendirme sağlaması umuduyla gerçekleşen bu kongre, farklı disiplinlerden uzmanları ve araştırmacılarını bir araya getirmeyi; doğal afetler ve iklim değişiklikleri, gıda güvenliği ve enerji verimliliği, doğal kaynakları geliştirmek ve korumak başta olmak üzere sürdürülebilirlik konularını; haberleşme, iklimlendirme, evrenin varlığı ve geleceği, uzayda yeni keşifler gibi uzay araştırmalarını bilim çerçevesinde ele almaya hedeflemektedir.


Saygılarımla…


Bilim ve Danışma ve Düzenleme Kurulları adına,

Kongre Başkanı Dr. Sid Ahmed Soufiane

Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Najem Dhaher

E-mail: isdcongress2020@gmail.com

Web: https://www.isd-congress.org/tr

 KONFERANS MERKEZİ

Porto Bello Hotel Resort & Spa (Antalya)

Adres: Liman, Akdeniz Blv., 07070 Konyaaltı/Antalya

KONFERANS TEMALARI

❖ Sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için çevre dostu mimari

❖ Kentsel planlama ve sürdürülebilir kalkınma

❖ Kıyı bölgelerinin sürdürülebilir gelişimi

❖Geleceğin şehirlerini planlamak ve yönetmek

❖ Sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji

❖ Risk yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma

❖ Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (SIG)

❖ Sürdürülebilir kalkınma ve tarım

❖ Sürdürülebilir kalkınma ve eğitim

❖ Sürdürülebilir kalkınma ve ulaşım planlaması

❖ Sürdürülebilir kalkınma ve kirlilik

❖ Sürdürülebilir kalkınma ve afetlerle mücadele

❖ Doğal tehlikelerden koruma planları

❖ Kültürel mirasın sürdürülebilirliği

❖ Sürdürülebilir sağlık uygulamaları

❖ Sürdürülebilirliğin sağlanmasında hükümetlerin, yerel toplulukların ve toplumun rolü

❖ Sürdürülebilir kalkınma alanında örnekler modeller ve deneyimler

❖ İklim değişikliği, su kullanımı ve gıda güvenliği

❖ Su konusunda bölgesel anlaşmazlıklar

❖Yeni nesil haberleşme araçları

❖ Evrenin varlığı ve geleceği

❖ Evrende yaşam olasılıkları

❖ Uzayda yeni keşifler ve diğer yaşam alanları

❖ Astronomi ve kaynakları

❖ Güneş enerjisi ve diğer enerji kaynakları

❖ Uzay kirliliği

❖ Kepler ve Newton yasaları

❖ Gök adalar

❖ Gök mekaniği

KONFERANSA KATILIM ŞARTLARI


1- Katılım tüm araştırmacılara (uzman, öğretim elemanı veya öğrenci) açıktır.

2- Bir araştırmada en fazla üç araştırmacıya yer verilebilir. Proje araştırmalarında bu sayıya dikkat edilmez.

3- Araştırmanın özgün olması ve başka bir platformda yayınlanmamış veya sunulmamış olması gerekir. Sunumların özgünlüğü ve diğer tüm hukuki durumların sorumluluğu bildiride yer alan araştırmacılara aittir.

4- Bildiriler, kongrenin temalarından biriyle uyumlu olmalıdır.

5- Araştırmacılar bildiri özetlerini sunum diline ek olarak İngilizce olarak da hazırlamalıdır (her iki dilde de araştırma başlığı, araştırmacının adını ve kurumunu içerecek şekilde en az 3 anahtar kelime eklenmiş biçimde 250 ile 500 kelimelik bir özet metni olmalıdır).

6- Bildiri özetlerini Arapça hazırlayanlar, Traditional Arabic fontu ve 14 punto büyüklüğü tercih etmelidir.


Kongreye katılım için lütfen sekreterya ile iletişime geçiniz: isdcongress2020@gmail.com

KONFERANS TAKVİMİ


Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi

30 Eylül 2023


Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi

(Tam metin ile başvuracak kişiler için)

15 Ekim 2023


Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi

01 Aralık 2023


Havaalanı Servisleri

03 Kasım 2023

Cuma günü Antalya Havalimanı'nda katılımcıların karşılanması ve Antalya havalimanından otele shuttle servisi: 07.00 / 12.00 / 20.00)


Online Sunumlar

2 ve 3 Kasım 2023


Yüz Yüze Oturumlar

4 - 5 Kasım 2023


Otelden Ayrılış

6 Kasım 2023

Pazartesi günü saat 12.00'den önce otelden ayrılış (Otelden Antalya havalimanına 07.00 / 12.00'de shuttle servisi)

KURALLAR


Yazım Kuralları

1- Bildiriler; Arapça, İngilizce, Fransızca veya Türkçe dillerinde hazırlanabilir.

2- Özetlerde sunum dili İngilizce değilse, muhakkak ölçüde İngilizce özet de eklenmelidir.

3- Özetlerde konu, amaç, yöntem, veri toplama araçları, analiz ve bunun sunuçlarına yer verilmelidir.

4- Özetlerde başlık konuyu yansıtacak biçimde olmalı, metin 250-500 kelime aralığında ve en az 3 anahtar kelime eklenmiş biçimde gönderilmelidir.

5- Bildiri özetlerini Arapça hazırlayanlar, Traditional Arabic fontu ve 14 punto büyüklüğü tercih etmelidir.

6- Arapça dışındaki dillerde metin yazanlar Book Antiqua fontu ve 11 punto ile yazmalıdır.

7- Yazılarda tek satır, iki yana yaslı, kurum bilgisi tam ve unvanlara yer verilmelidir.

8- Tüm yazarlara ait iletişim bilgileri ve ORCID numaralı yazılmalıdır.

9- Sistem üzerinden gönderim yapılamadığında yazılarınızı lütfen camiasiegitim@gmail.com e-posta hesabına gönderiniz.

 

Kongre Dilleri

Kongrede Arapça, Fransızca, İngilizce veya Türkçe sunum yapmak mümkündür.

 

Bildirilerin Kabul ve Yayımlanma Şartları

1- Kongreye gönderilmiş olan tüm özetler ve tam metinler hakem ve değerlendirme kurulunun onayı ile kabul edilecektir. En az iki hakemden olur almayan bildiriler ret edilecektir.

2- Sözlü sunum için kabul edilen özetler ISBN'li elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

3- Araştırmacılar tam metinlerini kongre takviminde bildirilen son tarihe kadar gönderebilirler. Tam metinler, ISBN'li elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

4- Metinlerde çalışmanın başlığı, araştırmacının ad(lar)ı, kurum bilgisi, araştırmacıların ORCID numarası, hem sunum dilinde hem de İngilizce özet, anahtar kelimeler, giriş, kaynaklar ve referanslar yer almalıdır.

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane

Annaba University, Algeria


BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Najem Dhaher

University of Carthage, Tunisia

 

Bilim ve Danışma Kurulu

Abbas Mansour Leila LREAU-USTHB - Algeria

Abdelhamid Hagui - University of Carthage - Tunisia

Ali Korkut Uludağ - Atatürk University - Turkey

Amal Montasser - University of Carthage - Tunisia

Amine Bellalouna - Ibn Khalidou - Tunisia

Asma Bouzguerrou - University of Carthage - Tunisia

Berkani amel LREAU-USTHB - Algeria

Bousmaha Ahmed Oum - El Bouaghi University - Algeria

Devran Bengü - İstanbul Arel University - Türkiye

Fatma Hizaoui - Ibn Khaldoun University - Tunisia

Ferdaws Belcadhi - University of Carthage - Tunisia

Foued Benghodban - Oum El Bouaghi University - Algeria

Habiba Majour - Annaba University - Algeria

Habibi Yahyaoui - Université Batna 2 - Algeria

Henar Abu ElMajd – October 6 University – Egypt

Hülya Yiğit Özüdoğru - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Imane Oueslati - University of Carthage - Tunisia

Işılay Bilgiç - İstanbul Okan University - Türkiye

Kheliel Messaoud - University Larbi Tébessi - Algeria

Lamiaa Ibrahim – Fayoum University – Egypt

Laraba Abdelaziz - Annaba University - Algeria

Lasaad Ajam - University of Carthage - Tunisia

Methiye Gül Çöteli - Bursa University - Türkiye

Mohsen Abi Al-Hasan – Fayoum University – Egypt

Mouhamed Mouhamed El Moughir - Ghaza University - Pilistine

Najem Dhaher - University of Carthage - Tunisia

Nalan Demircioğlu Yıldız - Atatürk Üniversitesi

Nilgün Özpozan - Erciyes University - Türkiye

Olfa Ben Mediène - University of Carthage – Tunisia

Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Onur Hazal Aslan - Yıldız Teknik University - Türkiye

Orora Lopez Acona - Zarzagoza University – Spain

Sabra Habli - University of Carthage - Tunisia

Samar Kassem –– October 6 University – Egypt

Semra Yılmaz Çildam - Siirt University – Türkiye

Serkan Bayraktaroğlu - İstanbul University – Türkiye

Sid Ahmed Bellel - Oran 2 University - Algeria

Sid Ahmed Soufiane - Annaba University - Algeria

Sid Salah - Biskra University - Algeria

Silvia Serreli - University of Sassari – Italy

Şinasi Akdemir – Cukurova University

Yasmine Attia - University of Carthage - Tunisia

Yasser Abbed – October 6 University – Egypt

Zine Eddine Mokhtari - University of Tlemcen – Algeria


Sekreterya

Nalan Demircioğlu Yıldız - Atatürk Üniversitesi

ÖNCEKİ ETKİNLİKLER

Önceki Etkinlik Adı Tarih Kongre Merkezi Web Sayfası
4. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 28-31 Ekim 2022 Antalya, Türkiye Link
16. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 28-31 Ekim 2022 Antalya, Türkiye Link
16. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi 28-31 Ekim 2022 Antalya, Türkiye Link
16. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 28-31 Ekim 2022 Antalya, Türkiye Link
15. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 21-23 Mayıs 2022 İstanbul, Türkiye Link
15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 21-23 Mayıs 2022 İstanbul, Türkiye Link
15. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi 21-23 Mayıs 2022 İstanbul, Türkiye Link
3. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 21-23 Mayıs 2022 İstanbul, Türkiye Link
14. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi 29-30 Ekim 2021 Antalya, Türkiye Link
14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 29-30 Ekim 2021 Antalya, Türkiye Link
14. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 29-30 Ekim 2021 Antalya, Türkiye Link
2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 29-30 Ekim 2021 Antalya, Türkiye Link
1. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 06-08 Kasım 2020 İstanbul, Türkiye Link
13.Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi 06-08 Kasım 2020 İstanbul, Türkiye Link
13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 06-08 Kasım 2020 İstanbul, Türkiye Link
13. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 06-08 Kasım 2020 İstanbul, Türkiye Link
12. Uluslararası Spor Camiası Sempozyumu 5-7 Haziran 2020 ONLINE Link
12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 5-7 Haziran 2020 ONLINE Link
12. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 5-7 Haziran 2020 ONLINE Link
12. Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi 5-7 Haziran 2020 ONLINE Link
11. Eğitim Bilimleri Sempozyumu 28 Ekim-01 Kasım 2019 Antalya, Türkiye Link
11. Spor Bilimleri Sempozyumu 28 Ekim-01 Kasım 2019 Antalya, Türkiye Link
11. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu 28 Ekim-01 Kasım 2019 Antalya, Türkiye Link
11. Sosyal Bilimler Sempozyumu 28 Ekim-01 Kasım 2019 Antalya, Türkiye Link
5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu 23-25 Mart 2019 Antalya, Türkiye Link
10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi 23-25 Kasım 2018 Hatay, Türkiye Link
Akşemseddin 3. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu 12-16 Eylül 2018 Çorum, Türkiye Link

İLETİŞİM


Bildiri Özetleri ve Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin İrtibat Kişileri

Ülke Adı, Soyadı Email Adresi Telefon Numarası
Irak Prof. Dr. Hatem Fahad Hanno hatem.90za@gmail.com 009647701667042
Cezayir Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane univsid.dz@gmail.com 00213 556996202
Tunus Prof. Dr. Najem Dhaher najda1900@gmail.com 00216 98272724
Fas Dr. Said Assil assil702@hotmail.com 00212666916562
Mısır Prof. Dr. Gehan Anwar Deeb gehan.deeb70@gmail.com 00201211278087
Körfez Ülkeleri Dr. Yasser Ahmad yasergomaa@gmail.com 0097337292871
Türkiye Dr. Sami Baskın dekakkongre@gmail.com 00905550315360
Diğer Ülkeler Dr. Esat Layek aslayek@gmail.com 00905426715352